Kvalitātes

un vides politika

Uzņēmuma BELMAST stratēģiskais mērķis ir dinamiska un ilgtspējīga attīstība, efektivitātes un konkurētspējas atbilstība nozares labākajiem rādītājiem un uzņēmumiem, kas ražo metāla konstrukcijas. Uzņēmuma pienākums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši Klientu prasībām, nodrošinot vides drošību.

 

Lai risinātu šos uzdevumus Uzņēmumā ir izveidota un veiksmīgi darbojas integrētas pārvaldības sistēma (turpmāk IPS). Tā ir veidota saskaņā ar likumdošanu un balstīta uz ISO 9001, ISO 14001 standartu prasībām.

 

 

  Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, uzņēmums:

 

• pēta un prognozē Klientu vajadzības, kvalitatīvi veic projekta sagatavošanās darbus, ņemot vērā

Klientu prasības, saskaņā ar Klienta valstī esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem;

• kvalitatīvi un savlaicīgi ražo metāla konstrukcijas, mastus un torņus, saskaņā ar līgumsaistībām,

izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu;

• nodrošina kontroli visos ražošanas posmos un analizē ražošanas procesa neatbilstības, kas var

ietekmēt produkcijas atbilstību Klienta prasībām un samazina brāķa iespējamību;

• izvēlas uzticamus kvalitatīvu izejvielu un sastāvdaļu piegādātājus;

• apkopo un analizē Klientu un montāžas uzņēmumu atsauksmes un sūdzības, kas ir saņemtas

ražošanas procesa laikā un pēc tā, lai noteiktu uzlabojumu iespējamību;

• paaugstina uzņēmuma darbinieku profesionālo prasmju līmeni.

 

 

  Lai nodrošinātu vides drošību, uzņēmums:

 

• integrējis vides pārvaldību ar uzņēmējdarbību;

• atbilst ekoloģijas likumdošanas prasībām;

• nosaka mērķus un uzdevumus ekoloģijas jomā;

• nosaka un kontrolē uzņēmuma darbības vides aspektus, tādējādi samazinot to potenciālo ietekmi

uz vidi, proti uzskaita enerģijas, materiālu, ķīmisko vielu, krāsu patēriņu un pārstrādā atkritumus,

taru u.tml.;

• uzlabo zināšanas vides aspektu pārvaldības jomā, vienlaikus veicinot pozitīvu attieksmi darbiniekos

pret to;

• pastāvīgi apmāca personālu vides aizsardzības jautājumos;

• pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, nosaka to ietekmi uz vidi.

 

 

Uzkrātās zināšanas un pieredze, tās iespēju robežās, tiks izmantota nepārtrauktai kvalitātes uzlabošanai, tehnoloģisko procesu uzlabošanai, resursu patēriņa samazināšanai, kaitīgās ietekmes uz personālu un apkārtējo vidi samazināšanai un darbības nodrošināšanā saskaņā ar likumdošanu.

SĀCIET SAVU JAUNO PROJEKTU KOPĀ AR BELMAST

RAŽOTNE LATVIJĀ

SIA BELMAST

Višķu iela 21z, Daugavpils,

Latvija, LV-5410

 

Tālr.: +371 654 07017

Fakss: + 371 654 07983

Loģistika: +371 26449294

 

E-pasts: belmast@belmast.lv

RAŽOTNE KRIEVIJĀ

ООО BELMAST

Pozhigovskaya iela 6, Pleskava,

Krievijas Federācija, 180022

 

Tālr.:  + 7 8112 29 22 50

Mob. tālr.: + 7 909 575 47 88

Fakss: + 7 8112 29 22 48

 

E-pasts: belmast.psk@mail.ru